Stichting Hohenheim  © Copyright 2016  ROWIZET

Welkom bij Stichting Hohenheim

 

De Stichting Hohenheim is in 1990 opgericht door het Bestuur van de Stichting PC de Wellen, destijds onder de naam Stichting Patiëntenbelangen de Wellen. Na de fusie van de Wellen met RIAGG Oost-Veluwe tot “Spatie, centrum voor geestelijke gezondheid” in 2000, is gekozen voor de naam Stichting Hohenheim. De Stichting is een bewindvoeringsstichting met veel cliënten binnen GGNet Apeldoorn (de opvolger van Spatie).

 

Wat is het doel van de Stichting

De Stichting heeft tot doel het beheren van de financiën van in hoofdzaak cliënten van GGNet. Daarbij gaat het om cliënten die (al dan niet tijdelijk) zelf niet meer in staat zijn om hun geld te beheren.

 

De bestuursleden van de Stichting zijn allen vrijwilligers. Elk bestuurslid is uitvoerend bewindvoerder voor een aantal cliënten.

 

Wat kan de Stichting Hohenheim voor u betekenen

Als u (tijdelijk) niet meer in staat bent om uw geld te beheren kunt u zelf, uw familie of het behandelteam voor u een zogenaamde onderbewindstelling aanvragen bij de Stichting Hohenheim.

De Stichting Hohenheim beheert dan uw geld.

 

Wat gebeurt er na de aanvraag

Een toelatingscommissie van de Stichting Hohenheim beoordeelt de aanvraag. Als de commissie akkoord gaat, wordt de aanvraag doorgestuurd via de rechtbank naar de Kantonrechter. De Kantonrechter stuurt u dan een rekening voor de griffierechten, die binnen 2 weken moet worden betaald. Na ontvangst van de griffierechten geeft de Kantonrechter een beschikking tot onderbewindstelling af. Zodra de Kantonrechter de Stichting Hohenheim tot bewindvoerder heeft benoemd, wordt een van de bestuursleden aangewezen als uitvoerend bewindvoerder.

 

Wat doet de uitvoerend bewindvoerder

De uitvoerend bewindvoerder beheert namens de Stichting Hohenheim uw geld en goederen, en regelt alle financiële zaken voor u. Hij maakt een overzicht van uw bezittingen (geld en goederen en tegoeden) en de eventuele schulden die u heeft. Dit overzicht wordt ingediend bij de Kantonrechter. Verder neemt de uitvoerend bewindvoerder contact op met de maatschappelijk werkende en/of uw persoonlijk begeleider, om samen met u een inkomensoverzicht en uitgavenpatroon op te stellen.

In dit overzicht is vastgelegd wat de vaste lasten zijn en wat er te besteden is aan bijvoorbeeld zakgeld, uitjes etc. Voor uitgaven buiten het uitgavenpatroon moet u (via uw persoonlijk begeleider) een aanvraag indienen.

 

Wat zijn de taken van de Stichting/de uitvoerend bewindvoerder

- Toetsen van de vastgestelde eigen bijdrage ABWZ aan het maandelijkse inkomen.

- Verzorgen van de aangifte van de inkomensbelasting en premieheffing.

- Verzorgen van de aanvraag zorgtoeslag en/of huurtoeslag.

- Periodieke verantwoording aan de Kantonrechter.

- Periodiek overleg over het inkomensoverzicht en uitgavenpatroon.

- Correct uitvoeren van de met u en uw persoonlijk begeleider gemaakte financiële afspraken.

N.B. De bewindvoerder heeft verder geen inspraak in de behandeling van u.

 

Wat zijn de kosten voor u

De bestuursleden van de Stichting zijn allemaal vrijwilligers. Voor de kosten van administratieve ondersteuning vraagt de Stichting een bijdrage die afhankelijk is van vermogen en inkomen. De hoogte van de bijdrage is minimaal € 20,- en maximaal € 65,- per maand.

 

Wat te doen als u een klacht heeft

 

 

Wilt u meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Stichting Hohenheim

Postadres:           Postbus 540, 7300 AM Apeldoorn

E-mail:                schippersbas49@gmail.com

Telefoon:             06-2759 8020