Welkom bij Stichting Hohenheim

 

De Stichting Hohenheim is in 1990 opgericht en heeft meer dan 25 jaar de bewindvoering voor veel cliënten binnen GGNet Apeldoorn gedaan. Daarmee is de Stichting gestopt. Per begin 2017 richt de Stichting zich op financiële ondersteuning van mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking.

 

Wat is het doel van de Stichting

De Stichting heeft als doel het ondersteunen van personen met een geestelijke en/of lichamelijke problematiek die financiële ondersteuning behoeven, maar niet voor ondersteuning van overheidswege of het Noodfonds Apeldoorn of de Stichting Het Fonds van Jan de Koning.

Hiertoe heeft de Stichting Hohenheim het Broeder Alexanderfonds ingesteld.

 

De bestuursleden van de Stichting zijn allen vrijwilligers.

 

Wat kan de Stichting Hohenheim voor u betekenen

Als u voor een noodzakelijke uitgave komt te staan en daarvoor niet de financiële middelen heeft en niet in aanmerking komt voor een uitkering van de overheid (gemeente), het Noodfonds of het Jan de Koningfonds, dan kunt u een aanvraag doen bij de Stichting voor een uitkering uit het Broeder Alexanderfonds.

 

Wat gebeurt er na de aanvraag

Een commissie bestaande uit 3 bestuursleden van de Stichting beoordeelt de aanvraag en geeft na goedkeuring de penningmeester opdracht tot betaling.

 

Wat zijn de taken van de Stichting

De Stichting beheert het Broeder Alexanderfonds en beoordeelt de aanvragen.

Na goedkeuring gaat de penningmeester over tot betaling.

 

Om te voorkomen dat het geld wordt besteed aan een ander doel dan wat in de aanvraag is gemeld stort de Stichting Hohenheim in principe nooit rechtstreeks geld op de rekening van de aanvrager.

Wel betaalt de Stichting rekeningen van derden.

 

Wilt u meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Stichting Hohenheim

Postadres: Postbus 540, 7300 AM Apeldoorn

E-mail: info@hohenheim.nl

Telefoon: 06-27598020

 

Stichting Hohenheim  © Copyright 2018  ROWIZET